Op een eenvoudige manier kan een kandidaat huurder of koper het verzoek doen om zijn gegevens te verwijderen in het WoningDossier. De kandidaat huurder of koper heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens op een specifiek project, maar trekt die toestemming nu in.

Het recht op vergetelheid

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. Mensen kunnen aan organisaties vragen om hun gegevens te wissen met een beroep op hun recht op vergetelheid. Het recht op vergetelheid is bepaald in artikel 17 van de AVG.

Verzoek binnen de Mijn Omgeving van het WoningDossier

De kandidaat huurder of koper kan in zijn eigen beveiligde Mijn Omgeving van het project, waar de kandidaat eerder nadrukkelijk toestemming heeft gegeven, het verzoek indienen om zijn gegevens te verwijderen. Het verzoek wordt, zodra de kandidaat AKKOORD geeft, definitief verstuurd naar de vastgoedprofessional.

Controleren en accepteren

Vervolgens ontvangt de vastgoedprofessional in het WoningDossier het verzoek om de kandidaat te verwijderen. De vastgoedprofessional geeft akkoord op het verzoek waarmee alle gegevens direct verwijderd worden. De gegevens en documenten van de kandidaat zijn nergens meer te vinden of te traceren in het WoningDossier. De kandidaat ontvangt een notificatie ter bevestiging. Als de kandidaat zich opnieuw wil aanmelden voor hetzelfde project zal de kandidaat alle gegevens opnieuw moeten invullen c.q. aanleveren.

Uitzondering

Er zijn ook situaties waarin het verzoek (nog niet) uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld op het moment dat een kandidaat reeds een woning heeft gehuurd en de gegevens nodig zijn om de huurovereenkomst op een redelijke wijze uit te kunnen voeren (Artikel 6 lid 1 sub b AVG). Indien dit het geval is, kan de vastgoedprofessional eerst in contact treden met de kandidaat en het verzoek afwijzen.

Menu