Zo werkt de verdeelassistent in het OSRE WoningDossier

Een zo sterk mogelijke verdeling van de woningen met de minst mogelijke tijdsinvestering. Dat doet de verdeelassistent in het OSRE WoningDossier.

De selectie
In de verdeelassistent maak je een selectie van woningen en kandidaten door het toepassen van filters. De gebruiker kan hierbij meerdere filters toepassen als input voor de berekening van de meest optimale verdeling.

Berekening door middel van een genetisch algoritme
De tweede stap in het verdelen van woningen is de berekening. Deze wordt uitgevoerd op basis van een genetisch algoritme. Deze techniek kent zijn oorsprong in de evolutietheorie en is zeer geschikt voor de toepassing op optimalisatie- en zoekproblemen. Het algoritme berekent vele duizenden mogelijkheden voor de verdeling. Elk met een fitness score die de sterkte van de verdeling aangeeft. Die sterkte is afhankelijk van voorkeuren en het aantal woningen waaruit de verdeling bestaat. In enkele seconden vindt daarmee selectie, combinatie en mutatie van verdelingen plaats. Net als, volgens de evolutietheorie gebeurt, bij het ontstaan van nieuwe generaties van levende wezens. Daarbij hebben de sterkere verdelingen een grotere kans op selectie dan de zwakkere. De berekening stopt wanneer de fitnessscore niet meer toeneemt bij het ontstaan van nieuwe generaties.

Aanpassen, controleren en definitief maken
Vervolgens kan de gebruiker eventuele wijzigingen of aanpassingen doorvoeren vanuit het overzicht van de verdeling en vindt de controle plaats. Dit kan eventueel worden gedaan door een tweede gebruiker binnen hetzelfde account. Deze gebruiker kan de verdeling van woningen oproepen en controleren.

Na de berekening, de eventuele aanpassingen en de controle door de tweede gebruiker kan de verdeling definitief worden gemaakt en klaar worden gezet voor automatische toewijzing.

De verdeelassistent is momenteel nog niet actief in het OSRE WoningDossier. Er wordt hard gewerkt om dit te realiseren voor het nieuwe jaar begint. 

Menu