Developers Blog

Het team achter de producten van OSRE bestaat voor een belangrijk deel uit developers en UX-ers. Zij bouwen onze oplossingen in-house en vanaf scratch, gebruikmakend van de nieuwste technologieën en vanuit een sterke gemeenschappelijke visie op software. In dit deel van de website lees je over het werk achter het product.

Menu