Is OSRE voor nieuwbouw of losse verhuur?

Bij OSRE hebben we een software ontwikkeld voor nieuwbouwprojecten én voor de losse verhuur (wederverhuur). We sturen hierbij aan op het digitaliseren van de vastgoed-transactie(s).

Menu